Tilbage til forsiden

Byggeansøgninger:

Der skal til alle enfamiliehuse, såsom helårshuse, fritidshuse og sommerhuse, ansøges om byggetilladelse efter bygningsreglement for Småhuse, forkortet "BRs-98". I dag kan det være meget svært for den almindelige dansker selv at søge om byggetilladelse. Pr. 1. april 2006 blev der indført skrappere krav til fx. helårshuses varmeisoleringsevne og lufttæthed, samt en dokumentation på at huset kan leve op til de gældende energikrav.

Før i tiden kunne konstruktionerne i et helårshus laves efter en kendt U-værdi (varmeledningsevne). I dag skal der bl.a. tages hensyn til mange flere ting; U-værdier, vinduer og yderdøres placering i.f.t. solen og eventuelle skyggepåvirkninger, linietab(ekstra varmetab) i fundamenter, linietab omkring vinduer/yderdøre/ovenlys, ventilation, varmeforsyninganlæg, varmt brugsvand og meget andet.

Fritidshuse/sommerhuse skal ligeledes isoleres væsentlig bedre i dag end før 1.april 2006. Fx. er kravene til U-værdierne i fritidshuse skrappere i forhold til kravene for helårshuse. Opfylder man ikke U-værdikravene, eller ønskes der for mange vinduer, skal der laves en varmetabsberegning der dokumenterer at varmebehovet ikke overstiger det max. tilladelige varmetab jf. bygningsreglementet.

Ligeledes kræver mange kommuner i dag beregninger på bærende konstruktioner såsom søjler, bærende bjælker og kipremme, stabilitets- og fundamentsberegninger.

Det er altid en god idé at undersøge om der ligger en lokalplan for dit område. I lokalplanen er der skrevet regler om fx. hvor højt du må bygge, om der er offentlig varmeforsyning, kloakering, faste materialevalg og meget andet.

Til en byggegrund kan der også være tinglyste servitutter som du skal tage hensyn til. Kontakt derfor en landinspektør i dit område. Så kan landinspektøren undersøge om der er specielle forhold, som du skal være ekstra opmærksom på. Ligeledes kan samme landinspektør afsætte dit hus og lave servituterklæringer, såfremt dette kræves af din kommune.

 

Energiberegninger:

Helårshuse skal have en energirammeberegning, når der ansøges om byggetilladelse. Når huset projekteres skal der tages hensyn til denne energirammeberegning. Når huset er opført og der skal færdigmeldes til kommunen, skal der laves en energimærkning af huset. Denne energimærkning skal udføres af en uafhængig energikonsulent, og rapprten skal vedlægges færdigmeldingsblanketten. Først herefter kan der udstedes en BBR-ejermeddelelse.

For at rekvirere skema til brug for inddata i energiberegningsprogram, klik her: inddata til Be-06 Skemaet er et regneark og kan udfyldes direkte og sendes pr. email eller brevpost til firmaet.

Fritidshuse skal have en varmetabsberegning, såfremt huset ikke overholder diverse regler omkring fx. U-værdier eller max. procent vinduesareal i.f.t. ydervægsarealet. Denne varmetabsberegning skal vedlægges byggeansøgningen.